Επικοινωνία

Θα χαρούμε να πραγματοποιήσουμε μία συνάντηση, είτε δια ζώσης είτε μέσω Internet χωρίς κάποια δέσμευση.